Blog Archives

Jenny is een jonge mentale arts uit Schotland die de Kenedi organisatie hielp. In twee weken tijd heeft ze therapeutische sessies gegeven in kleine groepen en gaf het personeel technieken, zodat zij de kinderen kunnen ondersteunen in hun emotionele ontwikkeling. Jenny licht de achtergrond toe van de (Roma-)kinderen waarmee de Kenedi Foundation werkt.

therapy sessions (6)In Albanië is er zeer weinig geestelijke gezondheidszorg voor kinderen. Jenny heeft aan de kinderen en hun begeleiding een aantal technieken geleerd, die helpen wanneer ze erg angstig, ongelukkig of boos zijn. Zo leren de kinderen beter met hun gevoelens om te gaan. Helaas is er geen therapie sessie mogelijk, die hen geneest van hun trauma’s vanwege de onveilige basis waarin ze dagelijks verkeren.

Overlevingsstrategieën
Om te overleven leren de kinderen zichzelf strategieën aan die hun emoties verdoven. Dit zorgt ervoor dat ze problemen krijgen als ze ouder zijn, maar nu helpt het hen om te overleven in de ondraaglijke situaties. Normale therapie opent die emoties, daarom kunnen we geen trauma verwerking doen en ‘worden de heftige emoties in slaap gehouden’ .

Veiligheid
De meeste kinderen zijn zich voortdurend bewust van potentieel gevaar, net zoals kinderen in oorlogsgebieden. Je weet nooit wat er gaat gebeuren, en je concentreren is daarom lastig. Deze kinderen zijn equivalenten van kinderen uit een oorlogsgebied. Als ze naar school gaan, wordt er van ze verwacht om te gaan zitten en zich te concentreren, net als in een veilige situatie. Dat is één van de redenen waarom school moeilijk is en velen van hen afhaken. Voor anderen houdt school hen af van inkomsten die ze via bedelen of afval ophalen krijgen. Sommige van de kinderen in het centrum zijn de belangrijkste kostwinners voor hun gezinnen.

Overtuiging
Alle kinderen beginnen met twee overtuigingen. 1) dat hun ouders van hen houden en 2) dat hun ouders goede mensen zijn. Als ouders het kind beledigen, dan verandert dat niet de overtuigingen van het kind, maar hij/zij begint te denken dat hij/zij het probleem is en hij/zij voelt zich slecht. De eigen goede, liefhebbende ouders van het kind delen straf aan het kind uit. Hoewel dit heel triest is, is het nuttig op de korte termijn, want het geeft het kind een gevoel van kracht: Zij kunnen zelf de dingen veranderen, zodat het beter gaat.

therapy sessions (10)Therapiesessies
De slechte gevoelens en het zich waardeloos voelen, worden versterkt op verschillende manieren. De kinderen worden niet gewassen door hun ouders, dus ze snappen niet dat lichamelijke verzorging of kleding belangrijk is. Omdat straf meestal het gevolg is van de frustratie van een volwassene of dronkenschap, denken ze dat hun lichamen er zijn om te worden gebruikt door volwassenen en dat hun lichaam niet van zichzelf is. Dat betekent voor het kind dat seksueel misbruik moeilijker te identificeren is als verkeerd cq afschuwelijk. Ze zijn gewend dat volwassenen slechte dingen met je lichaam doen zonder duidelijke reden.

Eigenwaarde
Het gebrek aan eigenwaarde van de kinderen hindert hen in velerlei opzichten. Het maakt het voor hen moeilijk te begrijpen waarom je kleding en jezelf wassen belangrijk is, waarom het goed is om je best te doen op school, waarom je je goed moet gedragen. We zien het zelfs als we de kinderen vragen om wat te tekenen: ze zijn bang om het te doen, omdat het misschien niet goed gaat. Als de meisjes moeders worden, is het moeilijk om hun eigen kinderen te beschermen. Ze vinden zichzelf niet waard om beschermd te worden en hoe ze hun kinderen zien is daar een gevolg van.

Delen of vechten
Het kost de begeleiding enorm veel moeite om de kinderen te leren delen. In de meeste situaties, je eigen kinderen, of op de zondagsschool heb je te maken met situaties waarbij er genoeg (voedsel) is, of er voldoende traktaties zijn en is het kind in een veilige situatie. Deze kinderen hebben dit vaak niet geleerd van hun ouders: ze leven in een wereld waar alles kan worden gegrepen door iemand die groter is dan zij en waar er regelmatig te weinig is en zij buiten de boot vallen. Dat maakt het leren delen als alternatief voor vechten ongelooflijk uitdagend.

therapy sessions (7)Risico’s
Als we deze kinderen morgen in een liefdevol pleegzorggezin plaatsen, zullen ze nooit transformeren in ‘normale’ kinderen. De schade die in de vroege kindertijd gebeurt, dragen ze altijd bij zich, zij het in verschillende vormen. De grootste risico’s voor de kinderen zijn alcohol / drugs en relaties met slechte personen, bijvoorbeeld degenen die hen in de problemen betrekken of hen misbruiken. Het drinken van alcohol is een voor de hand liggende oplossing voor de aanwezige en overweldigende slechte gevoelens. Veel mensen met een slechte jeugd zullen in deze valkuil trappen.

Stempel
Het probleem met het aangaan van relaties , is dat kinderen hun ‘liefdes-stempel’ met zich meedragen; Hoe hun ouders zich naar hen toe gedroegen. Het is heel moeilijk om die ‘slechte stempels’ uit hun verleden te bannen. Het betekent dat je niet beschikt over een ‘interne radar’, die je waarschuwt dat mensen slechte bedoelingen met je hebben, je willen beschadigen of in de problemen brengen.

Veilige plek
Het Kenedi dagopvang centrum is de meest beschermende kracht in de leven van de kinderen. Het biedt hen een veilige plek, dat ze kind kunnen zijn en een vertrouwensrelatie met een volwassene kunnen aangaan. De plek geeft hen een voorbeeldmodel hoe liefde eruit zou kunnen uitzien en hoe Gods liefde eruit zou kunnen zien. Veel kinderen hebben een verkeerd vaderbeeld; De man die weinig thuis is, en als hij thuis is, dronken is, je moeder of jou slaat zonder reden. Dan is het erg moeilijk om je een ​​perfecte hemelse Vader voorstellen. De begeleiders geven de straatkinderen een voorbeeld hoe een goede vader/man eruit zou kunnen zien.

therapy sessions (2)Therapiesessies
Als je werkt met Roma- / straat-kinderen ontwikkel je een speciaal gevoel van optimisme. Een perfecte wereld is voor hen onhaalbaar, maar je focust je op situaties die net iets beter gaan, dan dat ze waren gegaan zonder hulp. Hopelijk ontwikkelen deze kinderen met behulp van de medewerkers en organisatie enig gevoel van eigenwaarde en ervaren ze dat ze gewaardeerd worden en dat hun lichaam van henzelf is.

God kan meer doen
Dit artikel ging over de belevingswereld van Roma kinderen en hoe ze zichzelf zien. Therapie helpt, maar we geloven dat God alles in Zijn hand heeft en juist hen liefheeft. Wij kunnen Hem vragen voor bescherming van deze kwetsbare groep kinderen. Bid voor de kinderen dat ze zich positief mogen ontwikkelen door de liefde die ze ontvangen en bid voor de begeleiding dat ze manieren vinden om hen liefde te blijven geven en de kinderen bescherming bieden. Bidt u mee?!

Als je mensen in Korca vraagt wie Goni is dan zullen ze je antwoorden: ‘Een gekke vrouw die vaak op straat liep, verkleed als clown of met ontbloot bovenlichaam.’ Een vrouw die door de kinderen en mannen achterna werd gezeten. Een vrouw die regelmatig bekogeld werd met stenen en stokken.

Vroeger was Goni (1947) kok bij een lagere school. Toen scheen het leven haar tegemoet. Een dramatische wending kwam toen haar man haar ‘verruilde’ voor een ander. De reden: ze kon geen kinderen krijgen. Daarnaast nam hij de hele inboedel mee en op support van de familie hoefde ze niet te rekenen.

Weggepest
De Kenedi Foundation kent haar al lang en helpt waar mogelijk. Verschillende keren werd haar huis schoongemaakt, opgeknapt en aangekleed, ondanks dat ze geen water en elektriciteit had. Toch werd ze telkens weer gepest; er werd diverse keren ingebroken, ze gooiden haar ruiten in en met oud en nieuw werd er vuurwerk het huis in gegooid.

Medicatie
Al jaren krijgt ze van de Kenedi Foundation warme maaltijden. De maaltijd service werd enige tijd onderbroken omdat ze geen eten meer wilde en het eten aan de kat gaf. Waarschijnlijk had ze door dat op verzoek er medicijnen door haar voeding zaten. Vanuit de Albanese overheid kreeg ze vervolgens via injecties haar medicijnen, maar dit verslechterde de situatie.

Goni cleanupHartbreaking
In januari 2015 wilden we op bezoek komen en maaltijden geven. Wat we aantroffen was een ondervoede Goni, Gebonden aan bed was ze totaal verlaten. Buiten was het bitterkoud vanwege de strenge winter, maar binnen ook, omdat haar ramen waren ingegooid door kinderen. Ze had geen vuur of kachel aan. Totaal verlaten, totaal ontredderd, een hartbrekende situatie.

Grote puinhoop
Haar woning was één grote puinhoop. Het lag vol met bedorven voedsel en het stonk verschrikkelijk, ook omdat Goni niet meer naar het wc ging. Vanwege de kou had ze heel veel lagen kleren aan. Ze lag in haar eigen uitwerpselen en doorligwonden begonnen zich te vormen.

Onhoudbare situatie
We besloten dat dit niet langer kon. Op 16 februari ging ze mee naar het bejaardenhuis om te douchen en schone kleren te krijgen. Je zag dat dat haar erg goed deed. Het personeel ondervond dat ze zich niet langer kon verzorgen, laat staan naar het toilet te gaan. Het verzorgende team besloot om Goni in Vila Kenedi op te nemen en verwachtten dat medebewoners negatief op haar zouden reageren vanwege haar reputatie…

Goni weddingEen ander mens
Het tegendeel blijkt waar: Goni eet en slaapt goed, krijgt haar krachten terug, slaapt veel en herwint het vertrouwen in mensen, welke haar veel kwaad hebben aangedaan. Ze is een totaal andere vrouw, kijkt helder uit haar ogen en durft weer te lachen. Ook haar huisgenoten zijn aardig tegen haar.

Het wonder geschiedt
Het is een groot wonder. De mensen van de ‘geestelijke gezondheidzorg’ konden niet geloven dat Goni al zover hersteld is. Haar metamorfose cq het wonder komt doordat we haar liefde en rust geven en met respect behandelen zodat ze haar menswaardigheid terugkrijgt. Het verzorgend team is God zo dankbaar dat in het bejaardenhuis plek is voor mensen zoals Goni. Dat ze hen Gods liefde mogen tonen en dat Goni mag weten dat ze geliefd is. Soli deo gloria.

Zendeling Jaïro heeft een speciale reis georganiseerd waarbij je aan de ene kant een goede indruk krijgt van het land en aan de andere kant projectgeld inzamelt voor kwetsbare kinderen in de Oost-Albanese stad Korce. 

kapel op bergHoewel hij nog maar een half jaar hier woont heeft ontdekte hij dit prachtige deel van Oost-Europa waar weinig toeristen komen. De uitgestrekte natuur, maar ook de gastvrijheid van de Albanezen maakt dat het de moeite waard is om deze regio te bezoeken. Jaïro heeft veel reis- en outdoor-ervaring, meerdere reizen begeleid en georganiseerd en heeft het beste van zijn ervaring en ontdekkingen gestopt in deze reis. Het volle programma geeft vele indrukken en deelnemers zullen ontzettend veel ervaring opdoen. Onder andere zal de hoogste berg van Zuid-Albanië worden beklommen, de berg Gramozit, zal er een stuk bezinning zijn en bevat de reis diverse spel-elementen.

Meer informatie en opgave via www.kenedifoundation.nl/albanie-experience/