International Teams

International Teams, afgekort Iteams, is een wereldwijde organisatie die zich inzet voor de zwakke, de onderdrukte, de arme, de weduwe en de wees. International Teams heeft kantoren in dertien landen, die gezamenlijk veldwerk doen en is in Nederland gevestigd te Ermelo.

logo International TeamsDe Stichting heeft als doelstelling:
Geestelijke en materiële steun te (doen) verlenen aan de arbeid van allen, die de wereld ingaan met de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus en zich daarbij stellen op de grondslag van de Bijbel als Levend Woord Gods. Concreet betekent dit: 1) Het faciliteren van gemeentes in haar missionaire taak, dichtbij en ver weg en 2) Het ondersteunen van mensen met visie of roeping.

Achtergrond
International Teams is voortzetting van Ancient World Outreach opgericht in 1985. Sinds 2011 is International Teams een Wereldwijde Alliantie geworden met kantoren in dertien landen. De organisatie heeft mogelijkheden voor korte termijn zending (weken of maanden, minder dan een jaar) en lange termijn zending (vanaf twee jaar) en is lid van de Nederlandse koepelorganisatie MissieNederland (voorheen EA/EZA).

Giften
Via Iteams kunnen giften overgemaakt worden aan de Kenedi Foundation. Iteams is ANBI erkend zodat uw giften belastingaftrekbaar zijn. NL44RABO0342809970 t.n.v. Iteams te Ermelo o.v.v. Kenedi Foundation + project.

Meer info op iteams.nl