Straatkinderprogramma

street-children-straat-kinder-project-korceIn 2003 is de Amerikaanse Rebecca onder de vlag van de Kenedi Foundation een opvang begonnen voor bedelende kinderen die op straat leefden. Het programma is bedoeld om de kinderen hun eigenwaarde terug te geven.

Achtergrond kinderen
De meeste (Roma-)kinderen die aan het project mee doen, groeien op onder moeilijke omstandigheden. Deze kinderen hebben vanaf hun geboorte een troebel toekomstbeeld. Veel kinderen leven in een kleine ruimte, komen vaak uit een groot gezin, hebben niets voor zichzelf, er heerst het recht van de sterkste en ze hebben vaak geen goed vader figuur. Daarnaast worden de kinderen vaak seksueel, emotioneel en/of lichamelijk uitgebuit, meestal door familie of bekenden. Ze gaan weinig naar school, omdat ze bedelen op straat of overdag zoeken naar waardevolle spullen zoals metaal, plastic en hout.

Programma
Drie maal per week van 12-16 uur is er opvang voor deze kinderen, die vrijwillig komen. Er zijn momenteel drie medewerkers op 18 kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. De kinderen krijgen sociale hulp en worden thuis bezocht, de contacten met school en gezondheidszorg worden verstevigd en men stimuleert gezonde leefomstandigheden.

Een intensieve begeleiding is nodig, omdat de kinderen weinig structuur kennen. Projectleider Rebecca: “Deze kinderen hebben soms wel zeven broertjes of zusjes en hebben weinig eigendommen. Ze waarderen hun vakje met hun naam erop waar schone kleding in ligt; een persoonlijke eigen plekje. Ze douchen bij ons en we wassen hun kleding.”

Follow up
Kinderen die in de pubertijd komen, worden te oud voor het programma. Er is een jongensgroep voor 12-16 jarigen van zo’n twintig jongens. Er wordt onder andere gevoetbald. Ook is er een meidengroep waaraan zo’n 15 meiden meedoen in de leeftijd van 12-15 jaar. Zij behandelen thema’s als scholing en sociale vaardigheden.

Investeer in de toekomst van deze kinderen. Geef via NL44RABO0342809970 t.n.v. Iteams te Ermelo o.v.v. straatkinder project (ANBI erkend = belastingaftrekbaar)