Safe home voor meisjes

safe-homeIn 2005 werd er een opvanghuis opgericht voor meisjes, die uitgebuit waren en een onhoudbare thuissituatie hadden. In 2013 heeft de Kenedi Foundation een huis gerenoveerd die aan meisjes opvang biedt.

Uitbuiting in Albanië
Uitbuiting van kinderen, met name meisjes is een wijd verbreid Albanees probleem. Één op de vier Albanese meisjes wordt seksueel uitgebuit. Ze zijn vaak voor hun leven beschadigd, hebben een minderwaardigheidscomplex en troebel toekomstbeeld. Wie komt er op voor deze kinderen?!

Voorbeeldverhaal
Albana* was seksueel uitgebuit en verkocht door haar vader toen ze acht was. Ze leefde in een bunker naast een uitgebrand huis, een vuile plaats. Nadat haar situatie werd ontdekt, is ze opgenomen in het Kenedi Safe House, waar ze momenteel verblijft met andere kinderen. Er wordt voor haar gezorgd en ze heeft een beter toekomstperspectief. *gefingeerde naam ivm veiligheid

Het ‘safe house’
De meisjes die in het huis leven zijn uit uitzichtloze en onhoudbare situaties gehaald. Hoewel ze vaak beschadigd en getraumatiseerd zijn, krijgen ze een nieuwe kans om hun leven op te pakken en van hun leven wat te maken. Onder het gebouw wordt er een ruimte gecreëerd voor appartementen, zodat ook na hun achttiende begeleiding mogelijk is.

Begeleiding
Door middel van het safe house wordt een familiesetting gecreëerd, met de structuur van een huisgezin, zodat de dames zich thuis voelen. De begeleiding doet alles wat reguliere ouders ook zouden doen, van een bezoek aan de tandarts tot en met oudergesprekken en alles wat er tussen zit. Daarnaast krijgen ze de meiden ook persoonlijke begeleiding en coaching om hun leven op de rit te krijgen. Dit vergt een lange adem omdat alle jonge bewoners hun eigen trauma met zich meedragen.

Help deze meiden en investeer in hun toekomst. Geef via NL44RABO0342809970 t.n.v. Iteams te Ermelo o.v.v. safe home voor meisjes (ANBI erkend = belastingaftrekbaar)