Jongens voetbal

jongens-voetbal-project-KorceIn juli 2013 werd dit project gestart voor Roma jongens. Het voetbalproject heeft voetbal als middel om toekomst en hoop te geven aan tiener jongens.

Achtergrond
De meeste (Roma-)tieners die aan het project mee doen, groeien op onder moeilijke omstandigheden. Vanaf hun geboorte, maar ook juist in de pubertijd worstelen ze met hun toekomstbeeld. De pubertijd is een kwetsbare periode, waarbij alcohol, drugs en crimineel gedrag op de loer liggen. Naar school gaan en goede schoolresultaten boeken is vaak een minder aantrekkelijke keuze.

Geliefd voelen
Het hoofddoel van het voetbalprogramma is dat de tieners zich geliefd voelen, een doel krijgen om voor te leven en ruimte hebben om zich te ontwikkelen. Het voetbalprogramma is een middel daartoe.

Programma inhoud
Het programma bevat diverse onderdelen waaronder:

  • Voetballen; meerdere keren per week wordt er getraind en regelmatig vindt er een wedstrijd tegen een ander team plaats. Elementen als respect, fair play, discipline, participatie, gedrag en samenwerking komen hier aan de orde.
  • Ouders; de ouders worden bezocht, zodat ook zij betrokken worden bij de voortgang van hun kinderen.
  • Cursussen; jongeren kunnen deelnemen aan computer-, gitaar-, piano- of Engelse- cursussen, zodat ze hun talenten leren kennen en ontwikkelen.

Er doen zo’n 20-25 jongens mee aan het programma in de leeftijd van 12-16 jaar. Ze komen 3/4 keer per week bij elkaar. Intensieve begeleiding van een enthousiaste Roma-coach zorgde in 2014 voor goede schoolprestaties. Daarnaast is er groei te zien in positief gedrag. Enkele jongens komen uit het straatkinder programma

Help deze tienerjongens. Maak uw gift over via NL44RABO0342809970 t.n.v. Iteams te Ermelo o.v.v. Jongens voetbal onderwijs project (ANBI erkend = belastingaftrekbaar)